Editor je zatím jen testovací verze, připomínky pište na email nebo na bitbucket

Editor songů

Tato utilita pomáhá s editací vyexportovaných songů. Stačí vložit obsah xml souboru (nebo soubor přetáhnout) do pole XML. Po nahrání se vyplní pole songu a je možné song editovat. Po dokončené editaci je možné buď zkopírovat vygenerovaný xml text nebo použít tlačítko "Stáhnout jako soubor".

Utilita zatím vždy použije jen první nalezený song v souboru.

Utilitu je také možné použít pro vytvoření nového songu, stačí začít vyplňovat pole a xml se začne generovat.

Pole songu

XML text

Pokud se stahování nezdařilo, klikněte zde